Ngày 10/7/2019
23:00 Senegal
Xem Benin
Ngày 11/7/2019
02:00 Nigeria
Xem Nam Phi
23:59 Bờ Biển Ngà
Xem Algeria
Ngày 12/7/2019
01:30 Tranmere
Xem Liverpool
02:00 Madagascar
Xem Tunisia
Ngày 13/7/2019
18:00 Man Utd
Xem Perth Glory
Ngày 16/7/2019
08:00 Colorado
Xem Arsenal